От 29 януари до 3 февруари се прекратяват учебните занятия в двете основни училища в град Мездра - "Христо Ботев" и "Св.св.Кирил и Методий". За останалите две учебни заведения в Общината - СУ "Св.Климент Охридски" -с. Зверино и ОУ "Васил Кънчов" - с. Моравица ще се вземе решение дали ще бъде прекратен учебният процес след извършване на сутрешния филтър във вторник - 29 януари.

Прекратяват се учебните занятия в училищата на територията на Община Враца, като само в училище „Св. св. Кирил и Методий“ след извършване на сутрешния филтър във вторник - 29 януари, ще се вземе решение дали ще бъде прекратен учебният процес.

Според издадената заповед в детските заведения ще се провежда още по-строг ежедневен филтър. Установените болни деца ще бъдат връщани по домовете, а заболелите лица от персонала няма да се допускат на работа в детските заведения.

В лечебните заведения за извънболнична помощ временно се прекратяват детските и женски консултации, не се провеждат профилактични имунизации и реимунизации.

На територията на лечебните заведения за болнична помощ се прекратяват свижданията и плановите операции.

Грипната епидемия ще бъде отменена с втора Заповед на директора на Регионалната здравна инспекция.