До 5 април 2024 г. кандидатите за вакантните длъжности могат да подават писмени заявления до съответните командири на военни формирования чрез Военно окръжие II степен – Враца.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване могат да получат от Военно окръжие ІІ степен – Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Алеко Константинов” № 10 и на телефон 0884 541327.