"Възможностите са различни и не са свързани само с промяна на работното време, но и с предприемане на други мерки, които да подпомогнат по-лесното понасяне от страна на работниците и служителите в горещото време. Българското законодателство е добре разписано в тази посока", каза главният експерт "Социален диалог" в Българската стопанска камара Жасмина Саръиванова.

По отношение на работното време е добре да се направи разграничение дали става въпрос за работещи в офис или такива, които работят на открито.

"Горещото време засяга повече онези, които са на открито. Трябва да бъде направен добър времеви график - работа да се започва по-рано, например 6 ч. сутринта, да има физиологични почивки, съобразени с най-големите горещини през деня", обясни Саръиванова.

Важна е и организацията на работодателя - да осигури студени напитки на работещите, добър инструктаж. Важна е и личната защита - като шапки, леки дрехи в светли цветове, подчерта гостът.

"Добре е в тези най-горещи дни да не консумираме алкохол, тежките храни не са за препоръчване. При нас една твърде дълга обедна почивка не би била много добра, защото после няма да бъде добро настройването за работа и концентрацията. Няма никаква забрана, съгласно българското законодателство, да бъде приета 4-дневна работна седмица от всеки, който преценява, че за неговото производство това е подходящо. От Стопанската камара сме на мнение, че не трябва да има една обща уредба, която да се прилага спрямо всички", обобщи още Саръиванова.


Източник: focus-news.net