Рамката на проектобюджета е около 35 милиона лева (34 820 000 лв.), което с 2,5 милиона повече отколкото миналата година. Една от причините за това е резултат от увеличението на стандартите за издръжка и ръста на минималната работна заплата. Собствените приходи на общината от различни видове данъци, такси, продажби и преходен остатък са 15 милиона и 215 хиляди лева. Приходите от държавни субсидии -19 милиона и 561 хиляди лева. Капиталовите разходи, които планира общината през годината са в размер на 2 502 000 лева. Те ще послужат за основни ремонти на училища, читалища, църкви, улици, спортни и детски площадки, здравни центрове, въвеждане на енергоспестяващи мерки, нови автобусни спирки и придобиване на земя.

Големите инвестиции, които остават извън планираните в бюджета разходи и са определящи за развитието на града и селата, ще бъдат направени по европейски проекти. Те са по оперативните програми „Човешки ресурси” и Добро управление”, „Региони в растеж”, Българо-швейцарската програма за сътрудничество и Държавен фонд „Земеделие”. Планираните средства за усвояване са в размер на 8 119 000 лева.

Сред най-значимите проекти през 2017 година е основният ремонт на бул. “Христо Ботев“ от бул. „Парта“ до ул. „Св. Климент Охридски“, който е за над 600 000 лв. Започва обновяването и на парковете „Калето“, „Монтанензиум“ и „Огоста“ и на бул. „Х. Димитър.“ По програма „Региони в растеж“ тази година ще бъдат финансирани 35 % от проектите – около 2 000 0000 лв. Ремонтите на сградите на гимназията, 3-то и 4-то училище, 4 –та и 7-ма детски градини ще бъдат финансирани с 1 700 000 лв. За здравеопазване и социални дейности са предвидени 2 милиона лева.

С 250 000 лв. ще бъде довършен храма „Свети дух“ като ще бъде изработен иконостаса и зографисани стените, както и парковото пространство пред входа. Предвидени са средства за продължаване строителството на новите черкви в Крапчене и Войници, както и за ремонти и укрепване на православните храмове във Винище, Липен и Трифоново.

Санирането остава приоритет на общината и през 2017-та. Подготвени за саниране са още 23 сгради за близо 15 000 000 лв. Най-активни в националната програма за енергийно обновяване са собствениците на ЖК “Плиска“. До момента в Монтана са санирани 10 жилищни сгради за 9 000 000 лв.

Предвидени са средства за стипендии на талантливи деца. С 25 000 лв. отново ще бъдат осигурени карти за безплатно пътуване на жителите над 70-годишна възраст по всички градски линии. С 20 000 лв. ще бъде финансиран общинския фонд „ ин витро“. Община Монтана ще закупи и система за SMS паркиране в синя зона за 50 000 лв., специализиран автомобил за извозване на неправилно паркиралите автомобили за 70 000 лв. и модул за електронно гласуване за Общинския съвет за 14 500 лв.