© Община Лом

Екипът реализира дейности, насочени към подобряване качеството на живот на деца в нужда и насърчаване на тяхното социално включване. Общностният център за услуги за ранно детско развитие е почасова социална услуга, която се предоставя в специализирана среда.

Ранната интервения на деца с увреждания и затруднения в развитието е една от основните дейности. Екип от специалисти подкрепя деца и родители в индивидуални и групови консултации по проблеми на развитието на детето с увреждания, предотвратяване на изоставянето и/или институционализирането на деца с увреждания и изграждане на специални умения за отглеждане на децата с увреждания.

В Общностния център се извършват и дейности, насочени към формиране на родителски умения - повишаване на познанията и подобряване на уменията на родителите с оглед способностите и особеностите на децата в етапа на ранното им развитие

Изпълняват се и дейности за семейно консултиране и подкрепа на семействата в грижата за децата, справяне със семейни проблеми, улесняване на достъпа на уязвимите групи до различни услуги и институции. Целта е засилване на мотивацията сред общностите във висок риск в областта на семейното планиране чрез предоставяне на информация по въпроси като репродуктивно здраве, методите на контрацепция, болести предавани по полов път, адресиране на проблемите на насилието и неглижирането на деца.

Важна е и мобилната дейност и работата на терен от експертите, предоставящи услуги за ранно детско развитие.

Общностният център за предоставяне на услуги за ранно детско развитие разполага със собствен транспорт, който се ползва безплатно от децата и родителите, ползващи комплекса от услуги. Центърът се намира на ул. „Шести септември“ №1. За контакти: 0889359466 - Любомир Димитров - Управител

Проектът "Бъдеще за децата в община Лом" се финансира със 391 166 лв. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз.

Източник: Община Лом