Данните сочат, че като работодатели са заети 120,9 хиляди души, самостоятелно заетите са 197,2 хил., а наетите лица са 2,6352 милиона.

Малко над два милиона работят в частния сектор (2,04 млн.), а в обществения те са 595,2 хиляди.

Най-много от заетите са в сектора услуги - 1,9092 милиона, а в индустрията те са 870,6 хиляди, предаде БНР.

През третото тримесечие на годината безработните са били 125 хиляди, като те се увеличават с 14 хиляди (с 12,6%) спрямо същия период година по-рано.

Коефициентът на безработица е 4%, нараствайки с 0,4% спрямо третото тримесечие на 2022 г., като при мъжете той е 4,3%, а при жените - 3,8%.

От всички регистрирани без работа 17% са висшисти, а почти 50% са хората със средно образование (49,6%), докато 33,3% са с основно и по-ниско образование.