Общинският съвет в Мездра увеличи драстично месечната такса за поставяне на маси за сервиране и консумация пред стационарни търговски обекти. Това стана с приетите на априлската сесия изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Вместо досегашната такса от 4 лв. на място, собствениците и наемателите на заведения за хранене и развлечения в първа зона на гр. Мездра вече ще плащат по 4.50 лв. на кв. м. ползвана площ; тези във втора зона на града и в с. Зверино, вместо по 2.50 лв. на място, ще плащат по 3 лв. на кв. м, а тези в останалите села - вместо по 2 лв. на място, ще плащат по 2.50 лв. на кв. м.

Срещу увеличението на месечната такса за поставяне на маси за сервиране и консумация се обявиха съветниците от ПП АБВ и Коалиция „Народен съюз”.

Увеличението на таксата бе прието с 11 гласа „за” и 7 „против” от присъстващите в залата 18 съветници. „За” гласуваха съветниците от БСП и от ГЕРБ, „против” бяха тези от АБВ и „Народен съюз”. Алтернативното предложение на Николинка Кътовска от АБВ: да остане досегашната такса, не получи достатъчно подкрепа в пленарната зала.

Общинският съвет прие отчетите за дейността и за приходите и разходите, както и счетоводния баланс на МБАЛ-Мездра за 2015 г. и освободи от отговорност управителя на дружеството д-р Илиана Михайлова, прие отчетите за дейността, приходите и разходите и счетоводния баланс на общинските дружества „Мездра-Автотранспорт 2003” и „Транс-Авто 2015”, но не освободи от отговорност техния управител Божидар Червеняшки.

Приети бяха също Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Мездра през периода 2016-2020 г., както и отчетите за дейността и финансовите отчети на 20 от всичките 21 читалища в общината. Не бяха приети единствено отчетите на читалището във Върбешница.

Подкрепено бе предложението на директорката на СОУ „Св. Климент Охридски” - Зверино за определянето на учебното заведение за защитено училище.

Местният парламент удостои със званието „Почетен гражданин на община Мездра” треньорката по художествена гимнастика Лили Николова - „за изключителни заслуги в областта на спортния живот и принос в популяризиране името на гр. Мездра”, посмъртно инж. Цветко Петков, два мандата кмет на Мездра и едни мандат председател на ОбС - „за заслуги и принос в развитието на местното самоуправление”, и Красимир Стефанов - „за изключителен принос към културното и духовното развитие на община Мездра и във връзка с неговия 70-годишен юбилей”.