Освен проекта за Общ устройствен план на община Мездра, в проекта за дневен ред на днешната сесия е включена само още една точка: Определяне на представител на община Мездра за член на Областна комисия за изработване на Областна здравна карта.

По утвърдила се вече порочна практика, миналия петък, 8 декември, кметът на Мездра е внесъл още една докладна по т. нар. "спешен член": относно вътрешни компенсирани промени на капиталовите разходи на Община Мездра за 2017 г. и покриване на неотложни разходи, която най-вероятно също ще влезе в дневния ред на предстоящата сесия. Става дума за поредните изменения в инвестиционната програма на Общината за тази година, която вече беше актуализирана в края на месец октомври.

Декемврийската сесия на Общински съвет - Мездра е от 17:00 часа и ще бъде предавана директно по Телевизия "Враца".