"Със своята богата и разнообразна дейност в областта на живописта, сценографията, иконографията, приложната графика, илюстрацията и монументалната пластика, популяризирана в самостоятелни у нас и на международната културна сцена, г-н Кучков има висок принос за издигане авторитета на България и община Мездра”, пише в мотивите към предложението. Освен това е организирал поредица изложби в родния си град и е дарил свои произведения на Общината. "Безспорен е и приносът му за развитието на изкуството."

Второто предложение е на направено от общинския съветник от "БСП-лява България" Данаил Димитров, който предлага с почетно звание да бъде удостоен спортния деятел Тошко Кирков. В мотивите си вносителят изтъква приноса на Кирков като състезател, треньор и организатор за развитието на спорта и туристическото движение в община Мездра. Предложението е подкрепено с подробна автобиография, която проследява житейския път и спортните успехи на 70-годишния деятел в областта на шахмата, туризма, гребането, ски алпийските дисциплини и т. н.

© Борис Кръстев

Последното предложение е направено от Яна Нинова, председател на Общинския съвет, която е номинирала за "Почетен гражданин на община Мездра" фотографа Борис Кръстев. "Г-н Кръстев е око, душа и сърце за всички нас и за тези, на които по независещи от тях причини им липсва България, родния край, родния дом и бащината къща”, пише в мотивите към предложението. „Моментите, запечатани от неговия обектив, достигат до всяка точка на земното кълбо,прославяйки достойнствата на хората и природата на община Мездра и остават за поколенията ни.

Неговата безкористна и благородна дейност в полза на обществото и община Мездра чрез популяризиране красотата на родния край, съчетани със скромност и човечност, са пример за патриотизъм на всеки един от нас. Качества, достойни за уважение и подражание.”

Съгласно Статута на символите и отличията на Община Мездра, удостояването с почетно звание става с решение, взето с мнозинство от 2/3 от общинските съветници на закрито заседание на местния парламент, в отсъствието на номинирания.

Ако трите предложени бъдат одобрени, Николай Кучков, Тошко Кирков и Борис Кръстев ще бъдат поредните личности, заслужили това обществено признание. В момента почетните граждани на община Мездра са 58.

Доайени сред живите носители на званието са дългогодишната учителка по френски език в мездренската гимназия Богдана Пенчева (р.1926), докторът на педагогическите науки Мария Цоцова-Додова (р.1929), бившият началник на "ВиК"-а Любен Генов (р.1930) и дългогодишният кмет на Мездра инж. Любомир (Любен) Йотов (р.1931). Най-младите лауреати на отличието са лекоатлетът Митко Ценов (р.1993), гимнастичката Мая Пауновска (р.1988) и треньорът по лека атлетика Йоло Николов (р.1984).