Съветниците ще обсъдят също избора на нов управител на общинското търговско дружество "Мездра - Автотранспорт 2003" ЕООД след проведения наскоро конкурс за тази ръководна длъжност, заемана досега от Божидар Вълчев, които вече няколко пъти изяви желание да бъде освободен от нея.

На сесията ще бъдат разисквани още вътрешни компенсирани промени в капиталовите разходи в Бюджет 2018 на Община Мездра и план сметката за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2019 г.

Сред останалите точки в дневния ред са даване на съгласие Община Мездра да кандидатства с проектно предложение по проект "Красива България" за ремонт на сградата на районната поликлиника и жалба от граждани, живеещи на улиците "Дунав" и "Пейо Яворов" №4.

Кметът Генади Събков ще отговаря на четири актуални питания - две, отправени от съветниците от ПП ГЕРБ и две от съветника от коалиция "Народен съюз" Георги Валентинов.

Декемврийската сесия на Общински съвет - Мездра е в четвъртък от 16:00 часа и ще бъде предавана директно по Телевизия "Враца".