Съветниците ще разгледат също Отчет за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета през второто шестмесечие на миналата година, Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на общината и Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2019 г.

Сред останалите по-важни точки в дневния ред е определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Мездра, утвърждаване на ред и условия за разпределението на общия брой таксита между превозвачите и определяне на минимална и на максимална цена за 1 км пробег.

Очаква се местният парламент да одобри отпускането на еднократна финансова помощ от 5 000 лв. за животоспасяващо лечение на 38-годишната Радоцвята Димитрова от Мездра. Кметът Генади Събков ще отговаря на две актуални питания, отправени от групата съветници от ПП ГЕРБ.

Проектът за дневен ред на заседанието може да видите тук.

Януарската сесия на Общински съвет - Мездра е от 17:00 часа и ще бъде предавана директно по Телевизия "Враца".