Местният парламент ще обсъди Годишна програма за развитие на туризма в община Мездра през тази година и Отчет на Програмата за опазване на околната среда и на Програмата за управление на отпадъците за 2017 г.

Ще бъдат дискутирани приемане на решение за предоставяне за ползване на общински мери, пасища и ливади на територията на община Мездра през тази година, както и предоставяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОбПФ) за възстановяване правото на собственост на наследниците на три земеделски имота - ниви и ливада, в землищата на селата Горна Кремена, Люти брод и Царевец.

Съветниците ще разгледат също молба от ръководството на ХК Локомотив (Мездра) за отпускане на целева финансова помощ в размер на 4 410 лв., необходими за покриване на транспортни разходи за участието на юношите старша възраст на клуба в международния турнир за младежи "Световна купа на Интерамния 2018", който ще се проведе в началото на това лято в италианския град Терамо.

В дневния ред е включено и едно питане относно предоставени общински имоти на столичната фирма "Нови енергии" ЕООД във връзка с изграждането на МВЕЦ в землището на село Ребърково

Мартенската сесия на Общински съвет - Мездра е от 16:00 часа и ще бъде предавана директно по Телевизия "Враца".