Според предварителните намерения Общият устройствен план трябваше да бъде приет най-късно до края на миналата година, но макар и с една година закъснение, той все пак беше одобрен. Всъщност на сесията липсваше дискусия по темата, като беше обяснено, че такава се е състояла в постоянните комисии. Кметът Генади Събков маркира ползите от този планов документ с прогнозен период на действие 20 години и „побърза да успокои” онези, които се притесняват от ограниченията, които той въвежда.

В крайна сметка с 15 гласа „за” от присъстващите в залата 17 съветници Общият устройствен план беше приет. Двама се въздържаха при гласуването - Надежда Йорданова (независим) и Огнян Петров ("Народен съюз").

Общинският съвет определи единодушно Елена Нанова, директор на Дирекция „Социални и хуманитарни дейности”, за представител на Община Мездра в Областната комисия за изработване на Областна здравна карта.

Одобрена беше и поредната актуализация на инвестиционната програма на Община Мездра за тази година. Вътрешните компенсирани промени в нея бяха мотивирани от кмета с "проблеми, свързани с провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки и невъзможността проектиранията да се възложат и изпълнят в рамките на бюджетната 2017 г.” и във връзка с усвояването на отпусната от държавата целева субсидия от над 400 хил. лв. за ремонт на общинска улична мрежа.

От капиталовите разходи за т. г. отпадна проектирането на 10 обекта, по-крупните от които са покрит пазар в Мездра, приют за кучета в Кален и на градския стадион „Локомотив”. За сметка на това са включени закупуване на четирикубикови контейнери за смет, на газов котел за нуждите на един от Центровете за настаняване от семеен тип, ремонт на две улици в Игнатица и Боденец, на кметството в Горна Кремена и т. н.

"За" това решение гласуваха 17 съветници. Въздържаха се Николинка Кътовска (АБВ) и Георги Валентинов ("Народен съюз").