Кметът на община Мездра Иван Аспарухов съобщи, че хранителните магазини също са предупредени какви мерки трябва да спазват. В детските кухни се работи без проблеми като имат специални указания и пропускателен режим.

Началникът на отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване” Елена Нанова, обясни че във всички социални заведения са получени указания и са дадени маски и дезинфектанти.

Заместник-кметът Нели Минева обяви, че от РЗИ-Враца превантивно са направени 200 анкетни карти, като само две са на хора, влезли от Италия. Единият е с постоянен адрес в Мездра, но ще кара 14-дневна карантина в Италия, а другият е с адрес в село Боденец.

Продължава драстичното намаляване на посещаемостта в детските градини. В „Слънчице” от 135 деца, днес са присъствали само 40. В „Детелина” от 137, днес са били 43 деца, в „Роза” от 96 по списък, днес – 26. Най-голям брой отсъстващи има в детска градина „Мир”, където по списък са 169 деца. Днес там са били само 31.

От МБАЛ-Мездра поясниха, че етажите се дезинфекцират постоянно. Има недостиг на лекарства, както и на маски. От лечебното заведение увериха, че ако има случай на болен от коронавирус, веднага ще бъде изолиран.

От ОбП „Чистота” обявиха, че имат готовност да извършат дезинфекция на основните улици, градската алея и автогарата. Това ще се случи в утрешния ден.

Кметът Иван Аспарухов възложи на общинското предприятие през този един месец да се почистят нерагламентираните сметища, които към момента са в селата Крета, Моравица, Люти дол, Долна Кремена, Дърманци, Зверино, Игнатица, Крапец, Лик, Люти брод и Зли дол. Снимковият материал за състоянието им ще бъде окачен пред кметствата. След това тези площи да бъдат обработени и да се поставят табели. Ще бъдат контролирани от кметовете и кметските наместници, а глобата за нарушителите е от 3000 до 5000 лева.

По-късно днес ще бъде докладвано за животинските отпадъци в Типченица. Относно пазара и тържищата, няма да се вземат мерки към този момент.

Ще бъде издадена заповед таксиметровите шофьори да дезинфекцират автомобилите си по два пъти на ден. Фирмите на територията на общината да проведат инструктаж на своите работници и да спазват препоръките.


В Общинският оперативен щаб към Община Мездра бяха взети следните решения:

1. Да бъдат затворени до второ нареждане нощните увеселителни заведения (дискотеки, клубове и др.) на територията на община Мездра.

2. Детските градини и социалните заведения остават отворени, при спазване на въведения строг контрол на входа и ежедневна дезинфекция. По заявка да бъдат осигурени лични предпазни средства за персонала.

3. Детската млечна кухня и домашният социален патронаж да продължат дейността си, при спазване на строги мерки за дезинфекция на материалната база и транспортните средства.

4. ОбП „Чистота“, „Транс-Авто-2015“ и „Цветина“ ЕООД да извършват редовно дезинфекция на превозните средства за извършване на обществен превоз на пътници.

5.Превозвачите, осъществяващи таксиметров превоз на територията на община Мездра, да създадат необходимата организация и контрол за редовно почистване и дезинфекция на леките таксиметрови автомобили и осигуряване на лични предпазни средства за персонала.

6. Собствениците на търговски обекти, банки и други институции да извършват ежедневно дезинфекция на помещенията.

7. ОбП „Чистота“ да извърши дезинфекция на най-натоварените пътни артерии в гр. Мездра, зони за отдих и обществени места с най-голям пътникопоток.

8. Спешно да се обобщи информация относно достъпа до интернет в населените места и учебните заведения на територията на община Мездра, във връзка с възможността за осъществяване на дистанционно обучение на учениците.

9. В срок до 13 април 2020 г. ОбП „Чистота“ да премахне всички нерагламентирани сметища, регистрирани на територията на община Мездра: с. Крета - при помпената станция и над стопанския двор, с. Моравица - в района на стария път от Мездра за Моравица, с. Люти дол - в м. „Чумини колиби“, дерето под подпорната стена за м. „Клисура“, с. Горна Бешовица - в м. „Блъснати брег“, с. Долна Кремена - под стопанския двор и в м. „Бряста“, с. Дърманци - по пътя между с Дърманци и с. Лик, Зверино - по пътя между с. Зверино и с. Игнатица, с. Крапец - в м. „Ракошник“, с. Лик - водостока по пътя за с. Ослен Криводол, с.Люти брод - стопанския двор, гарата и м. „Лаката“, с. Зли дол - дерето при гробищния парк и на отбивката преди разклона за селото.

След почистването на въпросните места да бъдат поставени забранителни табели. Последващ контрол и отговорност при ново замърсяване ще носят кметовете и кметските наместници на съответните населени места.

10. Сигнали за граждани и институции, които не спазват превантивните мерки, могат да бъдат подавани на тел.: 0885 69 55 04 и 0910/ 9 21 02 - Дежурен при Община Мездра.

От общинската администрация призовават гражданите на община Мездра да ограничат контактите си на места с голямо струпване на хора, да спазват засилена лична хигиена и да запазят спокойствие, приемайки временните ограничения. Ползвайте като източник на информация единствено институциите, отговорни за ограничаване разпространението на заразата и преодоляване на кризата.