В навечерието на Националния празник 3 март Общински съвет – Монтана припомни на директорите на образователните институции в града, че съгласно член 16., алинея 1 от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България, родният трибагреник трябва да е постоянно издигнат на сградите на държавните и общинските училища. Освен това местният парламент апелира знамената да се поддържат в изряден естетичен вид и да се подменят при необходимост.

„Изпълнението на законовите изисквания, както и отговорността да възпитавате учениците в дух на родолюбие, Ви задължават да осигурите национално знаме, което да бъде издигнато на сградата на поверената Ви образователна институция или да подмените съществуващото, ако не е в изряден вид.” – се казва в писмо, адресирано до училищата.