Община Враца ще получи 1 060 500 лева за неотложни възстановителни работи на пътната инфраструктура в селата Баница, Бял извор, Голямо Пещене, Лиляче, Мраморен, Чирен.

Трансферът по бюджета на Община Роман е в общ размер 1 659 416 лв., от които: за укрепване на свлачище на общински път Роман-Струпец-граница с община Мездра - 1 382 904 лв.; за възстановяване на участък от път Роман-Струпец - 276 512 лв.

Трансферът по бюджета на Община Монтана е в общ размер 1 551 689 лв., от които: за възстановяване на съществуващ отводнителен канал от яз. Чернила до вливането му в р. Огоста - 1 134 996 лв.; за възстановяване на крилни стени, тротоарна конзола и пътна настилка на мост на ул. „Александър Стамболийски”, с. Смоляновци - 250 032 лв.; за възстановяване на пропаднала мостова конструкция и пътна настилка над водосток на пътя с. Клисурица - с. Долна Рикса - 166 661 лв.

Община Георги Дамяново ще получи 1 479 478 лв., от които: за разплащане на непредвидени аварийни работи за преодоляване на последиците от наводнение на част от територията на община Георги Дамяново - 5 310 лв.; за укрепване на подпорна стена и земен откос на ул. „Димитър Благоев” в с. Главановци - 132 190 лв.; за възстановяване и укрепване на разрушена каменна зидария част от брега на селската река и откос на общински път с. Чемиш - 317 027 лв.; за разплащане на непредвидени разходи за преодоляване на последиците от наводненията на 3 и 16 юни 2023 г. на територията на община Георги Дамяново - 44 056 лв.; за нанесени щети по уличната инфраструктура в с. Дълги дел и с. Говежда - 334 196 лв.; за почистване коритата на р. Дългоделска Огоста и р. Копиловска Огоста за предотвратяване на наводнения на територията на с. Говежда, с. Дълги дел, с. Дива Слатина, с. Копиловци и с. Главановци - 600 705 лв.; за възстановяване на покривна констукция на общинска сграда - хижа „Копрен”, намираща се в с. Копиловци - 45 994 лв.

Малко над 2 160 000 лева са отпуснати за преодоляване на последствията от проливните дъждове през пролетта в община Берковица. Това е част от поисканата сума, обясни кметът Радослав Найденов:

"Основната сума в размер на 1 840 000 лева е за възстановяване на моста в село Боровци. Другите средства са целеви, които са за привлечените средства и сили за преодоляване последиците от бедствието и там се възстановява разходът. Това е частично погасяване на исканията на Общината и имаме още много компрометирани пътища, улица, които предстои да се чака финансиране от междуведомствената комисия."

С постановлението се одобрява допълнителен трансфер по бюджета на Община Видин. Той е в размер на 44 610 лева и е за възстановяване на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в гр. Дунавци, където на 16 юни река Войнишка преля и наводни дворове и къщи.

Община Димово ще получи малко над 1 600 000 лева за преодоляване на последствията от силната буря в средата на юни, която нанесе значителни щети върху инфраструктурата. Средствата са целеви, като 1 379 741 лева се предоставят за почистване и укрепване с подпорни стени на канала, започващ от старите гробища в град Димово до Основно училище "Св. св. Кирил и Методий", за възстановяване на моста пред гробищата и възстановяване на ул. "Лиляна Димитрова" в общинския център. Община Димово ще получи и 236 776 лв. за аварийно-възстановителни работи по пешеходния мост към нови гробища в град Димово и за почистване на р. Арчар.

Общо одобрените с постановлението допълнителни трансфери за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия възлизат на над 65 800 000 лева, разпределни на общини в цялата страна.