© Община Враца

Предстои провеждане на кампании за борба с инсулта на територията на община Враца, както и провеждане на съвместни мероприятия и инициативи, разкриване на приемна за пациенти, претърпели инсулт и техните близки.