На 22 юли Община Враца и Агенцията за социално подпомагане са сключили договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект “Осигуряване на топъл обяд - 2016” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Размерът на финансирането е на стойност 70 435,20 лв. Проектът е с продължителност до 30.04.2017 г.

Общата цел на Оперативната програма е свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. С реализирането на проекта ще бъде осигурена помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в община Враца:

Лица и семейства на месечно подпомагане по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната Дирекция "Социално подпомагане";

Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност;

Скитащи и бездомни лица и деца;

Община Враца предоставя услугата на 120 лица, включени след проведения прием на документи през м. май 2016г.

От 30.05.2016 г. в две трапезарии на територията на града, потребителите получават всеки работен ден топлия си обяд, който включва: супа, основно ястие, десерт и хляб.

Приемът на документи остава отворен, с цел осигуряване възможност на лица, отговарящи на горепосочените целеви групи и не подали документи в обявения срок, да се възползват от услугата. Допълнителна информация, относно проекта може да бъде получена в ст. 97, ет. 3 на Община Враца, както и на телефон 092/62 65 49.