„Това е сложна и тежка материя. Методиката за облагане ще е на принципа „който цапа - той да плаща“ и това ще е основното, от което ще се ръководим по отношение на това кой начин да изберем. Затова е нужна предварителната информация“, посочи Стоичков. Той обясни, че формулата за определяне на таксата е сложна, тъй като се взима под внимание не само количеството отпадък и честотата на сметосъбиране, а и снегопочистването, метенето, миенето, озеленяването.

Новият начин на облагане ще бъде различен от настоящия, който е на базата на данъчната оценка на имотите и трябва да влезе в сила от началото на следващата година, обясни и председателят на Общинския съвет д-р Владимир Христов. Той посочи, че по закон таксата ще е на база количеството изхвърлен боклук, чието пресмятане може да стане по различни методики. За това е важно гражданите да участват активно в срещите, които ще бъдат организирани с различни специалисти и където ще има възможност за изясняване на всички възникнали въпроси още преди изработването на новата общинската наредба, посочи още Владимир Христов.