В периода 27 - 29 юни 30 медицински специалисти от учебни и детски заведения в Община Враца и служители от ресорната дирекция взеха участие в изнесено обучение по Ефективна комуникация и Презентационни умения.

Семинарът, организиран от Община Враца, е част от мероприятията и дейностите, заложени в Годишния план за квалификация на медицинските специалисти от „Детско и училищно здравеопазване“ за 2016 г. Форумът бе открит от зам.-кмета по хуманитарни дейности на Община Враца Петя Долапчиева. Под ръководството на треньора по комуникативни умения Ива Мусова, медицинските сестри и фелдшерите работиха в групи, водеха дискусии и пленарни сесии, решаваха казуси, изработваха презентации.

Добиването на умения за ефективна комуникация и презентирането са основна необходимост в ежедневната професионална дейност с децата, учениците, родителите и персонала на детските и учебни заведения.