Доцент Василев коментира, че основен фокус при анализирането на мотивационния профил на служителите в Община Враца са били критериите: „трудово възнаграждение“, „справедлива оценка на труда“, „сигурността“ и „лична мотивация“. „Резултатите от изследването сочат, че администрацията разполага с квалифицирани кадри, които имат желание за надграждане на своите компетенции в отделните професионални области", допълни доц. д-р Василев.

Кметът Каменов заяви, че през последните три години обликът на местната администрация е различен, като в нея работят квалифицирани млади хора. "Акцент в управлението на човешките ресурси е да намерим начините за стимулиране на младите хора. Поради тази причина, със собствени средства проведохме изследването, от което направихме изводите как да бъде подобрен работният климат", добави Каменов.

След представянето на резултатите Община Враца бе определена като прозрачен орган на местно самоуправление, с мотивирани хора, активно участващи в решаването на проблемите на гражданите.

В рамките на конференцията на местните власти Калин Каменов запозна присъстващите с внедрената система за видеонаблюдение във Враца, която е сочена като една от най-модерните в страната. "Към момента разполагаме с 36 камери, разположени на ключови пътни участъци, кръстовища и конфликтни точки", каза Каменов и допълни, че предстои надграждането на системата за видеонаблюдение и внедряването й в населените места от общината.

Последната иновация, която представи градоначалникът, бе прозрачността в управлението и активният диалог с младите хора. Като добър пример бяха посочени срещите "Посланиците на Враца", в които участват студенти от града, продължаващи своето образование в университети в страната и чужбина. "Враца е не просто населено място, а град с дух и перспективи, като всичко това е благодарение на младите хора, които са коректив на местната власт и дават предложения за нови и иновативни събития", коментира в тази връзка Каменов.

Тридневната среща на местните власти продължи с работни панели, в които бяха обсъдени теми, свързани с оперативните програми, програмния период 2021-2027 г., както и общи проекти между отделните областни центрове.