Работилниците се провеждат в Общностния център за деца и семейства във Враца, с водещи - предварително обучени психолог и социален работник. Първата група вече стартира работа и към момента в нея участват 10 родители на деца с увреждания или проблеми в развитието. През 2020 г. ще се реализира и втората работилница, с края на която приключва и срокът на споразумението по Меморандума.

По време на работилниците УНИЦЕФ осигурява супервизия и методическа подкрепа на водещите специалисти и популяризира програмата и нейните резултати сред заинтересованите среди.