Крайният срок за изпращане на творбите е 20 май 2019 г. на адрес: Община Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 6, отдел "Образование и култура", стая №95. На гърба на рисунката е необходимо да бъдат посочени: трите имена на участника; възраст; клас; училище/школа; ръководител.

Организаторите на конкурса са осигурили предметни награди и грамоти на отличените участници в надпреварата. Всички рисунки ще бъдат подредени в изложба.