Целта на най-мащабния национален бизнес форум за 2017 г. е да засили взаимодействието между държавните и общинските служители, от една страна, и представителите на бизнеса, от друга, както и да засегне основни тези за развитието на икономиката. Партньори на форума са водещите у нас бизнес организации.

Организаторите са осигурили лектори - експертен екип и представители на държавните институции, които ще запознаят местния бизнес с много и полезна информация, свързана с различни форми на финансиране, най-актуалното за европроектите, международни пазари, тенденции в брандинга, маркетинга и рекламата, мотивацията, новостите в изискванията на НАП, счетоводството и ТРЗ, човешките ресурси, иновациите и други.