През 2023 година община Видин представи в Министерство на регионалното развитие и благоустройство необходимите документи, доказващи документалната обезпеченост на проектите. Средствата ще се инвестират в проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция на обекти – публична общинска собственост.

Осигурени са средства за цялостен ремонт на два от най-натоварените входове на Видин – откъм бившия завод „Видахим“ и с. Новоселци; за асфалтиране на пътя до с. Въртоп; за реконструкция на Крайдунавския парк; за довършване на последния етап на проекта за централната пешеходна зона в града; изработване на инвестиционни проекти за улици, пътища и междублокови пространства на територията на Община Видин, изготвяне на проекти: „Ремонт на Речна гара“, гр. Видин; Ремонт и преустройство на Дизелова централа“, гр. Видин; „Ремонт на Спортна зала „Фестивална“, гр. Видин; реконструкция на футболен терен, реконструкция на лекоатлетическа писта и реконструкция/изграждане на трибуни"; „Внедряване на мерки по енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление в гр. Видин“; „Ремонт на централна градска част – ул. „Железничарска“, ул. „Княз Александър Батенберг“, в обхвата до ул. „Цар Симеон Велики“ и до ул. „Цар Александър II“, гр. Видин.

Изпълнението на проектите значително ще подобри благосъстоянието и условията за живот на жителите, както и придаването на модерен и съвременен облик на града.