Развитието на социалните услуги в Монтана стана повод за посещение на 12-членна арменска делегация в града. Тя бе водена от първия заместник-министър на труда и социалната политика Гемафин Гаспарян. Визитата е организирана със съдействието на УНИЦЕФ. Световната организация работи в Монтана от началото на реформите в социалната сферата пред 90-те години.

Гостите се срещнаха със заместник-кмета Тихомир Антонов, председателя на сдружение "Закрилници" Милен Гечовски и ръководителя на проект "Инвестиция в бъдещето" Мария Шуманска. В разговора бе представена информация за мрежата от социални услуги в общината. В града има четири центъра за настаняване от семеен тип, две защитени жилища, комплекс за социални услуги, 4 дневни центъра - за временно настаняване, за деца и за възрастни с увреждания, домашен патронаж. В тях се предлагат 17 вида социални услуги. Повечето от тях са въведени като пилотни модели по проекти с европейско финансиране и чрез УНИЦЕФ. Успешното им изпълнение ги превръща в устойчива практика през последните десет години и са финансирани от държавата.


"В Армения процесът по деинституционализация на социалните услуги също е стартирал, уточни зам.-министър Гаспарян, но ние искаме да проучим Вашия опит в различните етапи, начините за финансиране и проблемите, които срещнахте”, допълни той.

В състава на арменската делегация са включени представители от различни социални нива и структури, както от държавния, така и от неправителствения сектор. Те посетиха Комплекса за социални услуги "Свети Мина", Детски център за застъпничество и подкрепа "Зона Закрила" в Монтана, както и най-новата детска градина в града, направена по проект, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.