Повечето от проектите са били на стойност около 1 милион евро, по тях община Монтана е ремонтирала едно училище, две детски градини, четири стадиона, закупила е сметосъбираща и снегопочистваща техника, реставрирала е историческа крепост на хълма Диана над Монтана, възстановила е раннохристиянска базилика от 2 век след Христа, когато селището също е носело името Монтана и е било предна крепост на Римската империя с около 30 000 души население. По същите проекти в партньорство с община Монтана общините Пирот, Ниш-Медиана и Врание в Сърбия са ремонтирали спортна, пътна и историческа инфраструктура, уточни Живков.

В близко бъдеще Община Монтана планира по трансграничната програма да възстанови древна кула край града, да включи в стратегията за териториално развитие и други проекти, свързани с инфраструктурата, спорта и културно-историческите паметници, обяви кметът.

В заседанието на Съвета за изграждане на териториална стратегия по трансграничната програма България-Сърбия в Монтана участваха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България и на Министерството на европейската интеграция на Сърбия. Съпредседатели на Българска и сръбска страна бяха Златко Живков и Наташа Стоянович. Набелязани бяха конкретни проекти, които да бъдат включени в стратегията. /БТА