"ЕДЕН дестинациите са най-добрите туристически дестинации на Европа и осъществяват модел на устойчиво развитие, каза на церемонията заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева. Тя поясни, че конкурсът е посветен на културно-историческите дестинации, които са по-малко известни и правят първи стъпки в утвърждаването си. "Няма кътче от страната, което да не заслужава да бъде разкрито пред погледа не само на чуждестранните туристи, но и пред българите, защото трябва да си признаем, че и ние не познаваме добре родината си и нейното богатство", заяви още Георгиева.

"Благодаря на Министерството на туризма за честта, която ни оказва с тази награда. Благодаря и на ръководителя на Археологически комплекс “Калето“ инж. Димитър Павлов, който успешно популяризира и развива това богатство, което имаме в Мездра. Искрено се надявам и вярвам, че все повече хора ще посещават нашия комплекс, за да усетят духа на времето, духа на 7-вековната история на “Калето“, сподели след връчването на наградата кметът Генади Събков.

В програмата, съпътстваща събитието, взеха участие и възпитаници на Центъра за подкрепа и личностно развитие с ръководител Анета Петкова, които представиха таланта на мездренските деца.

За отличените туристически дестинации ще бъдат издадени брошури на български и английски език.

"Инициативата ЕДЕН цели да популяризира моделите за развитие на устойчив туризъм в цяла Европа, заяви Милка Нанова, директор на Дирекция "Програми и проекти в туризма“, ръководител на проекта. Целта е да се привлече вниманието и да се промотират нововъзникващи български туристически дестинации, които предлагат специфична форма на туризъм на база на техните местни материални активи в културния туризъм."

"Работата по проекта продължи 10 месеца, а документи за участие в него подадоха 31 общини, уточни Нанова. Сред основните критерии за избор на финалисти са дестинацията да е малко посещаема - с под 100 хиляди туристи годишно. В региона е нужно да се организират специфични събития или атракции, свързани с материалното и нематериалното културно наследство, с което да се насърчи и популяризира културния туризъм, а също да е целогодишна туристическа дестинация."