Единият проект е с работно заглавие "Съвместни усилия срещу природни бедствия" и ще бъде реализиран съвместно с жандармерията на окръг Мехединци, Румъния. Той предвижда укрепване на свлачището, което се активизира периодично от 2006 г. насам на входа на село Игнатица откъм Зверино, както и изграждане на система за ранно оповестяване за извънредни ситуации.

Бюджетът на този проект е около 918 400 евро, от които 98% европейско и национално финансиране и 2% (≈18 368 евро) собствен принос на Община Мездра. В тази връзка Общинският съвет разреши на Община Мездра да осигури изискваното съфинансиране и да предоставя средства от общинския бюджет за авансово финансиране на дейностите по проекта до пълното им възстановяване от Програмата.

Другият проект е озаглавен "Welcome to The Middle Ages" ("Добре дошли в Средновековието") и ще бъде реализиран в партньорство с Община Добрословени, Румъния. Той предвижда дооборудване на Археологически комплекс “Калето“ и провеждането на два фестивала - средновековен в гр. Мездра и римски в северната ни съседка.

Бюджетът на този проект е около 495 000 евро, от които 98% европейско и национално финансиране и 2% (9 902 евро) собствен принос на Община Мездра. Средствата за необходимото съфинансиране от страна на Община Мездра ще бъдат осигурени от общинския бюджет или чрез заем от Фонд "ФЛАГ".