„Пред мен винаги стоят тези приоритети, които сме поели като ангажимент преди три години. Разбира се, остава още една година, в която трябва да завършим някои от тях. Първото и основното, което си поставихме като задача, беше икономическото развитие и растеж на община Мездра. Трябваше да направим опит да завърнем общината сред водещите общини, такава каквато преди седем години беше.“

Работейки активно, Община Мездра си върна заслуженото място по инвестиции и инвестиционни възможности на територията на България.

За последните три години е реализирала големи проекти, в т.ч. изграждането и подмяната на водопроводната мрежа в част от населените места, цялостен и частичен ремонт на голяма част от пътната мрежа, изграждане на покрит градски пазар и редица други инфраструктурни подобрения по селата и в града.

Като успех градоначалникът отбеляза значително подобреното състояние на болницата в Мездра.

„В приоритетите беше заложено извеждането на болницата от тежкото финансово състояние и задлъжнялост. Мисля, че дори в рамките на непредвидени условия, каквато беше пандемията, здравното заведение с новото ръководство успя да се справи. Сега са в едно стабилно състояние.“

Община Мездра работи активно в социалната сфера, предоставяйки услугата „Топъл обяд”, както и поддържането на социалните услуги и заведения, чрез които се достигна до стотици нуждаещи се хора.

Кметът подчерта и доброто развитие на културната дейност, давайки за пример читалищата и тяхната амбициозност за напредък, привличайки все по-млади хора. Не на последно място той отбеляза и доброто представяне на спортните клубове.

В заключение той поясни, че вече се работи по подготовката на бюджета за следващата година, в който една голяма част от средствата ще отидат в селата.

„Не преставай да работиш. Когато работиш, можеш да допуснеш всички грешки, които могат да бъдат допуснати, но ние продължаваме да бутаме нещата напред и да вървим напред в развитието на нашата община“ каза още Аспарухов.