Това контрастира рязко с бодряческия тон на Oтчета за изпълнение на Програмата за управление на община Мездра за мандат 2015-2019 г., представен тези дни в публичното пространство от кмета Генади Събков.

© Община Мездра

На другия полюс, с най-добри параметри по показателите финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи през второто тримесечие на тази година са общините Челопеч, Столична община, Крумовград, Девня, Пловдив, Бургас, Ветово, Чавдар, Панагюрище и Русе, показва комплексният анализ на Министерството на финансите.

Община Мездра за пореден път попада в подобна негативна класация. Така например, преди около две години анализът на Министерството на финансите за финансовото състояние на общините за третото тримесечие на 2017 г. и за общините в процедура по финансово оздравяване показа, че Мездра е сред общините в България, които не спазват стриктно финансовата дисциплина. Според данните, публикувани тогава, Община Мездра е една от 9-те общини у нас, които към деветмесечието на 2017 г. бяха поели нови ангажименти за разходи, в нарушение на разпоредбата на чл. 77 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

В нарушение на финансовите ограничения, към 30 септември 2017 г. Община Мездра беше поела ангажименти по Бюджет 2017 в размер на 8 272 521 лв., което е с 220 058 лв. повече спрямо поетите от нея ангажименти по бюджета за предходната 2016 г., когато те са били в размер на 8 052 463 лв. Същевременно делът на поетите ангажименти от Община Мездра по Бюджет 2016 г. от средногодишните разходи за периода 2013-2016 -та беше 61,8%, а делът на поетите ангажименти по бюджета от планираните разходи за 2017 г. - 60,1%.

По този показател Община Мездра тогава се нареди на първо място в процентно отношение (60,1%.) сред 9-те общини, които към 30 септември 2017 г. бяха поели нови ангажименти за разходи в нарушение на разпоредбата на чл. 77 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., а по първия показател (с 61,8%) беше е на трето място.