С една част от тези целеви средства ще бъде извършен основен ремонт на уличните платна и на тротоарите на 15 улици в гр. Мездра:

• ул. „Христо Смирненски“,

• ул. „Шипка“ (в участъка от ул. „Динко Петров“ до ул. „Александър Стамболийски“),

• ул. „Георги Кирков“,

• ул. „Стефан Стамболов“,

• ул. „Средна гора“,

• ул. „Добруджа“,

• ул. „Първи май“,

• ул. „Витоша“,

• ул. „Сердика“,

• ул. „Люлин“,

• ул. „Косматица“,

• ул. „Васил Априлов“,

• ул. „Стара планина“,

• ул. „Захари Стоянов“

• и улицата южно от общинския пазар.

С останалата част от средствата ще бъде извършен основен ремонт на тротоарите на 4 улици в гр. Мездра, които бяха реконструирани през миналата година:

• ул. „Св. Патриарх Евтимий“,

• ул. „Оборище“,

• ул. „„Пирин“,

• и ул. „Георги Бенковски“.

За всички тези 19 инфраструктурни обекти Община Мездра е изготвила технически проекти. В най-скоро време ще бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнители на ремонтните дейности.

Инвестиционната програма на Община Мездра за тази година предвижда също основен ремонт на улици и водопроводи в съставните села на общината. Тези обекти ще бъдат включени в Бюджет 2024, който предстои да бъде внесен за разглеждане в Общинския съвет в края на този месец.