Зимното поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласните пътища, собственост на Общината ще се извършва от Общинското предприятие "Чистота”. Комуналната фирма ще почиства също улиците в гр. Мездра и в селата. В момента предприятието разполага с 4 специализирани камиони и един малогабаритен трактор. Доставен е контейнеровоз и универсална машина за почистване. "С доставената и/или ремонтирана техника Община Мездра е в състояние сама да почиства снега и да поддържа инфраструктурата при зимни условия", уверяват от градската управа.

"Преразгледах своето решение с делегиране на права на кметове на населени места и кметски наместници. Издал съм заповед, с която цялостната дейност по организацията и контрола е възложенa на ОбП "Чистота". Преценихме, че с техниката, с която разполага предприятието, служителите могат да осигурят почистването и на по-малките населени места. Смятам, че всичко, което вършим със собствени сили и средства, излиза по-евтино на Община Мездра“, каза Генади Събков.

Осигурени са достатъчни количества сол и пясък за опесъчаване. В момента ОбП "Чистота“ разполага със 140 тона техническа сол, 60 тона от които са обработени със специален течен екологичен продукт.

Детски градини и училища също са подготвени за зимния сезон. Там, където отоплението е на твърдо гориво, своевременно са приведени в изправност всички печки, кюнци и комини. Проверени са покривите, улуците и отводнителните шахти. Доставени са дърва и въглища, като отопляващите се на твърдо гориво учебни заведения са заредени със заявените количества. В пълна изправност са и климатичните инсталации, с които се отопляват някои детски градини.

Представената от кмета информация за готовността на Община Мездра за есенно-зимния сезон 2017-2018 г. беше приета за сведение на ноемврийската сесия на Общинския съвет.