За целта Община Лом е осигурила 10 бр. дървени къщички и допълнителна открита площ за разполагане на преместваеми търговски обекти.

В базара могат да участват:

1. Производители, занаятчии, художници, които предлагат своя продукция.

2. Еднолични търговци и юридически лица за места по допустимите дейности в т. III.

3. Всеки участник може да кандидатства само за една допустима дейност.

4. Всеки желаещ да участва в „Коледен базар ‘2022” подава заявление по образец за разрешение за съответната дейност, считано от 14.11.2022 г. Заявленията се подават в Община Лом, ул. „Дунавска“ №12, ет. 1, гише №3.

5. Местата на базара се определят по реда на постъпилите заявления.

6. Разрешенията за участие в базара се издават:

- след заплащане на такса за ползване на мястото – 1 лв. на кв. м търговска площ на ден

- внесен депозит за ел. енергия от 100 лв. за дървена къщичка, а за преместваеми търговски обекти – в зависимост от заявената мощност на използваните ел. уреди, които са упоменати в заявлението за участие.

7. Участниците в базара следва да заемат местата си до 01.12.2022 г. Базарът ще бъде официално открит вечерта на 01.11.2022 г., когато ще бъдат запалени светлините на коледната елха.

Пълният регламент за участие в Коледен базар ‘2022 и образец на заявление вижте в прикачените документи тук.