Навсякъде по света рециклирането на отпадъци е един от начините за борба със замърсяването на околната среда. Ето и някои любопитни факти за ползите от рециклирането на хартия:

– 1 килограм рециклирана хартия спестява използването на 32 литра питейна вода;

– 1 тон рециклирана хартия спасява 13 дървета;

– 1 тон рециклирана хартия спестява използването на 4 кВт/ч електроенергия.

С рециклирането на хартия се намалява използването на дървесина и така се ограничава изсичането на горите.

Община Козлодуй ще продължи да провежда последователна политика в областта екологията и на опазването на околната среда. Предстои засаждане на 130 дървета: бял бор, акация и дъб.