Срещата се организира от Областния информационен център – Монтана във връзка с текуща процедура за кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027,

В разработването на концепцията Агенция „Пътна инфраструктура“ участва с предложение за основен ремонт на близо 53-и км от път II-11 Добри дол – Лом – Горни Цибър на територията на област Монтана и изграждане на нов участък от второкласния път II-11 Обход на град Оряхово, с дължина приблизително 9 км.

С успешното реализиране на проектите ще се подобрят транспортните връзки между населените места и условията за туризъм. Финансирането ще бъде по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

Освен пътните проекти на АПИ, концепцията включа инвестиции за съхранение и развитие на културно-историческото наследство и популяризиране на устойчиви форми на туризъм и за насърчаване на социално-икономическата интеграция чрез развитие и надграждане на създадения Интегриран комплекс от услуги.