© ОбА - Враца

Тема на срещата беше и контролираното освобождаване водните обеми и очакваното повишение на нивото на р. Огоста и притоците й заради достигнати превишени коти водни нива на язовир Огоста – гр. Монтана. Бяха набелязани и мерки с цел превенция на риск от наводнения по поречието на р. Скът.

По време на срещата бяха поставени въпроси, касаещи недопускане на аварийни ситуации и упражняването на строг контрол на режима и дейностите по ограничаване на водните нива от собствениците на язовири, включително и безопасно изпускане на язовирите от водосбора на р. Скът.

Георги Митов призова общините да се предприемат навременни и адекватни решения и действия с цел опазване живота, здравето и имуществото на населението, съобщават от пресцентъра на областната администрация.