98 000 лв са постъпили в общинската хазна от патентен данък, от тях 30 000 лв са внесли собственици на таксита.

Приходите за 2017 г. са 36 582 000 лв. 22 765 000 лв. е държавната субсидия, малко над 18 000 000 лв са местните приходи. Най-голям дял от разходите е направен за образование - над 40%. Понастоящем в община Монтана има 13 училища с 4 580 ученици и 12 детски градини, които се посещават от 1 716 деца на възраст от 3 до 6 години.

През миналата година заплатите на заетите в бюджетната сфера са изплащани редовно. За стипендии и помощи са осигурени 720 000 лв.

Близо 6 000 000 лв са получени в общината по проекти, финансирани от Кохезионния и Структурните фондове на Европейския съюз, както и от Държавен фонд "Земеделие”.

9 700 000 лв. е консолидираният дълг на Община Монтана в края на миналата година. Основно това са заеми от Фонд "ФЛАГ", които общината ползва като мостово финансиране по изпълнението на европроекти.