© Община Враца

Ресорният заместник-министър на образованието Емилия Лазарова коментира основните параметри и предвидените дейности, ориентирани към личностното развитие на децата и учениците в предучилищното и училищното образование.

В рамките на събитието заместник-кметът Петя Долапчиева заяви, че в последните 8 години основен приоритет на местната администрация и кметът на Враца Калин Каменов е образованието, подкрепата на децата, квалификацията на педагогическия персонал и непедагогическите специалисти, както и интензивната работа с родители.

© Община Враца

На форума присъстваха още: представители на Европейската комисия, началникът на РУО – Враца Лорета Колева, областният управител Надя Донкинска, народният представител Деница Симеонова, директори на детски и учебни заведения от региона и експерти от образователни институции.

В програмата на събитието беше предвидено дискусия, в рамките на която бяха представени добри практики по проектите, реализирани по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, които ще бъдат надградени от „Успех за теб“ и „Силен старт“ по програма „Образование“.

Участие във форума имаха и малчугани от детските градини, които представиха на присъстващите своите арт работилници.

Своят професионализъм в организирането и обслужването на кетърингово събитие демонстрираха възпитаниците на Професионална гимназия "Алеко Константинов" град Мездра..