При влизането в сградата на училището представителите на всяка секционна комисия ще получават талон, отразяващ поредността и часа на пристигането им. Талоните на секционните избирателни комисии от Община Враца ще започват от № 101, а талоните на секционни избирателни комисии от останалите общини ще започват от № 1001. Служители на Областна администрация – Враца ще следят за реда, редувайки секция от Община Враца и секция от останалите общини.

С цел недопускане пресичането на входно-изходните потоци, секционните избирателни комисии ще се насочват през изхода на сградата към двора и оттам към чакащия ги автобус или автомобил.

Областна администрация-Враца е оказала съдействие и за подсигуряване удобството и комфорта на чакащите в нощта след изборите в сградата на СУ“Отец Паисий“. Осигурени са осем стаи за изчакване. В Преброителния пункт са монтирани допълнително кафе-автомати на всеки етаж, а търговският обект за закуски ще работи от 19.00ч. на 26.03.2017г. до 07.00ч. на 27.03.2017г.