Информационна среща на тема: „Представяне на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и други възможности за европейско финансиране” се проведе в Мездра. Инициатор и организатор на проявата бе Областен информационен център - Враца.

Сред участниците в събитието бяха представители на местната власт, на бизнеса и неправителствения сектор.

Експертите от центъра представиха актуалните процедури "Развитие на управленския капацитет и растеж на малки и средни предприятия“ и „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия".

Освен ОП „Иновации и конкурентноспособност”, на информационната среща бяха представени и други актуални европейски програми от настоящия програмен период 2014-2020 г., по които могат да кандидатстват бенефициенти от община Мездра.

От Областния информационен център съветват всички, които имат възможност да кандидатстват с проекти по европейските програми, да се възползват, тъй като това са едни от последните грантови схеми със 100% финансиране.

В следващият етап предстои многофондово финансиране, където повечето от отпуснатите средства ще трябва да се възвръщат напълно.

Днешната среща в Мездра е част от информационната кампания на ОИЦ - Враца във всички общини от областта. Стартът й бе даден в началото на юли с провеждане на среща с медии, пред които беше представен графика на предстоящите събития. Тяхната цел е засилване интереса на гражданите към Европейския съюз, информация за възможностите които ни предоставя, актуални процедури по оперативните програми и всякакви въпроси свързани с дейността на центъра.