Считано от 5-ти юни 2017 г., всички лица, с избор на личен лекар на територията на област Враца, които са задължително здравноосигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и са с непрекъснати здравноосигурителни права, в случай, че към момента нямат предоставена здравноосигурителна книжка, могат да получат такава от централния офис на РЗОК - Враца, ул.“Иваница Данчов“ №2 и в офисите на РЗОК в гр. Мездра, гр. Бяла Слатина, гр. Оряхово и гр.Козлодуй, след подаване на заявление до Директора на РЗОК. За новородени, малолетни, непълнолетни лица, получаването на здравноосигурителни книжки става чрез родител, настойник, попечител, срещу представяне на съответния удостоверителен документ /акт за раждане, удостоверение за настойничество/попечителство др./

Здравноосигурителната книжка е документ, удостоверяващ здравноосигурителната принадлежност на ЗЗОЛ. Тя се представя при ползване на медицинска и дентална помощ. Книжката остава валидна независимо от смяната на личния лекар от ЗЗОЛ.