„Само за миналия месец фактурата възлиза на почти 4000 лв. Това е разход, който община в нашето финансово състояние не може да си позволява ежемесечно“, коментира Доков. Впечатляващо е, че за администрация с размерите на Криводол са поръчани и раздадени цели 189 служебни номера.

Предстои да се преразгледа и договорът за видеонаблюдението в общината. Според Доков то излиза малко под 1000 лв. на месец, а реално не предлага качествена услуга. Новият кмет недоумява и защо доставчик е мобилен оператор, който няма покритие в няколко села от общината.

В началото на новия мандат хазната на Криводол е с пасив в размер на 4,3 млн. лв. Предстои независим одит да анализира източниците на разходи и приходи, за да може новият кметски екип да изработи стратегия за справяне с високата задлъжнялост на администрацията, съобщава още Христо Доков.


Източник: .kmeta.bg