Видът се води изчезнал от България още от края на 70-те години на ХХ век, макар в последствие поради предприетите по това време консервационни мерки присъствието му да се увеличи в Източни Родопи и това да доведе до инцидентни загнездвания в района.

Няколко дни по-късно, шест от черните лешояди се върнаха към Източна Стара планина, а два от тях продължиха на запад, достигайки Врачански Балкан. Там те поставиха друг рекорд, тъй като в района напоследък зачестиха наблюденията на черни лешояди, но винаги само по една птица - сега вече беше регистрирано присъствието на два индивида едновременно. Надявахме се, че ще се позадържат повече, но времето се влоши и явно гостите черни лешояди не успяха да влязат в контакт с птиците от волиерата, които чакат своето освобождаване в района. След две нощувки в Парка, в близост до местата където местните белоглави лешояди нощуват, те отново тръгнаха на изток, но вече поотделно да опознават Стара планина и Средна гора. С кацания за хранене и нощувка около Тетевен, Ловеч, Копривщица и др., тяхната екскурзия продължава.

Така за кратко време един национален и един природен парк се сдобиха с нови рекордни записи на изчезналия като гнездящ от страната черен лешояд. Надяваме се проектът за възстановяването на този вид в Стара планина да продължи с досегашния си успех и скоро да отчетем гнездене на черния лешояд в източната част, създаване на ядро и загнездване във Врачански Балкан и редовно летуване на индивиди и малки групи от двата района в Централен Балкан.


Източник: greenbalkans.org