До внасянето на докладната за разглеждане от местния парламент се стигна след проведени четири обществени консултации, в рамките на които бяха разгледани всички възможни варианти за развитието на градския транспорт.

На обсъждане с граждани бе представен анализ от Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“. Председателят на сдружението – Виктор Чаушев заяви, че според експертите - дизеловите превозни средства са по-икономични и с по-голям експлоатационен срок, в сравнение с метановите, за които ще трябва да се изгради нова площадка и чиито разходи са 4 пъти по-големи. Целта е да се използва максимално изградената контактна мрежа в града, която ще бъде обслужвана от значително по-нови тролейбуси. Там, където няма мрежа, транспортът ще бъде обслужван от дизеловите автобуси. По-този начин ще бъдат обхванати и жилищните комплекси „Сениче“ и „Дъбника“, което ще доведе до по-малка необходимост от използване на автомобили в града.

За закупуването на тролейбусите са предвидени финансови средства в размер на 300 000 лева от бюджета на Община Враца.

Същевременно местната администрация подготвя предложение в рамките на новия програмен период да бъде осигурено финансиране за общините, които имат контактна мрежа и съществуващ екологичен транспорт, да бъдат допустими за кандидатстване по програми с европейско финансиране.