Освен кмет на община Роман, в новата структура има двама заместник-кметове, секретар на общината, 9 кметове на кметства и двама кметски наместници на населени места на половин щат, както и главен архитект, също на половин щат.

Дирекциите ще бъдат две: Дирекция "Финансово-счетоводни дейности и административно, правно и информационно обслужване" с 11 щатни бройки и Дирекция "Специализирана администрация" с 16,5 щатни бройки.

В дирекция "Специализирана администрация', която няма да има директор, са обособени два отдела - "Местни данъци и такси и стопански дейности" и "Хуманитарни дейности и проекти и програми", както и звено "ТСУ”.

Очаква се новото длъжностно щатно разписание на ОбА - Роман да бъде изготвено до края на този месец.

В момента в кметската администрация има един заместник-кмет - Соня Тинчева, чийто ресор са хуманитарните и социалните дейности (образование, култура, спорт, младежки дейности и социална политика). Вторият зам.-кмет, който ще бъде назначен, ще бъде с ресор общинска собственост, устройство на територията, строителство и инвестиции, уточни кметът Валери Ролански. Според запознати той ще бъде зает от Сотир Сотиров, който е бивш военен и общински съветник, а в момента се занимава с частен бизнес.