Това стана ясно от провелото се заседание на Общинския съвет, на което кметът Каменов внесе докладна, за да се осигури обезпечаването на авансово плащане от ОП "Околна среда" в размер на 40 % или 10 400 000 лв. за стартиране на дейностите по модернизиране на градския транспорт. Предложението бе подкрепено от всички присъстващи в залата общински съветници.

Кметът Каменов заяви, че това е историческо решение за Враца, с което се запазва и надгражда екологичният транспорт. "Благодарение на осигурените средства по оперативната програма, ще обновим напълно обществения транспорт не само в града, но и в населените места от общината. Новият подвижен състав ще замени старите и амортизирани тролейбуси и автобуси на дружеството, като по този начин ще бъдат обхванати и квартали като ж. к. "Сениче", добавиКаменов.

Заместник-председателят на местния парламент д-р Владимир Христов подкрепи докладната, като коментира, че обновяването на обществения транспорт е вторият най-мащабен проект, след този за водния цикъл.

При изпълнението на проекта ще бъдат закупени зарядни станции на електробусите и ще се монтират точки за бързо зареждане на електрическите превозни средства. Проектът предвижда видеонаблюдение и автоматична система за таксуване на пътниците в подвижния състав на "Тролейбусен транспорт", както и изграждането на "умни спирки“ - предоставящи актуална информация за графиците на обществения транспорт. Амортизираната контактна мрежа във Враца също ще бъде ремонтирана.

Проектът на местната администрация, с конкретните параметри за градския транспорт, ще бъде подаден в началото на месец август, като предложението ще бъде разгледано от комисията в ускорени срокове.

Припомняме, че Враца е сред 11-те общини в страната, които ще бъдат финансирани от ОП "Околна среда" за обновяване на градския си транспорт.