Информация за условията за ползване на програмата е поставена в сградата на ТП на НОИ – Монтана. Същата може да бъде намерена и на интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg) в рубриката „Обезщетения”, подменю “Профилактика и рехабилитация”.

Националният осигурителен институт е сключил договори с 22 юридически лица за общо 52 заведения, изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация. През 2021 г. от област Монтана от програмата са се възползвали 621 души. Най-посещаваните отново са във Вършец - балнеохотел "Тинтява" и СБР "Свети Мина“; климато-балнеолечебен хотел “Павел баня”. През летния сезон най-предпочитани са лечебните заведенията, намиращи се край морето, около Варна, Бургас, Несебър и Поморие.