Колиформите са индикатор за наличие на потенциално опасни паразити, а ешерихия коли означава, че водата е замърсена с човешки отпадъчни води или изпражнения от животни.

Забрана за ползване на вода от централното водоснабдяване за питейни нужди и приготвяне на храна поради влошени качества на водата е в сила за селата Кобиляк, Громшин и Бели брег поради наличието на арсен, в Златия, Разград, Ботево, Станево и Игнатово отклонението е по показател хром, в Долно Линево по показател манган и желязо, а Бъзовец - за открити нитрати.

За нарушенията във водоснабдяването хигиенната инспекция състави два акта. В село Златия, община Вълчедръм е въведен режим на водата.