В останалите четири населени места продължават да изпълняват длъжността си Палома Христова - Горна Бешовица, Светлана Димитрова - Зли дол, Роман Иванов - Ослен Криводол и Петко Къчовски в Цаконица.

Междувременно стана ясно, че след като Административният съд във Враца отхвърли жалбата на Васил Дацев срещу решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Мездра за предсрочното прекратяване на пълномощията му като кмет на Крета, същият не го е обжалвал пред Върховния административен съд.

От така стеклите се процесуални обстоятелства, следва Централната избирателна комисия да внесе предложение до Президента на Република България за насрочване на частични избори за кмет на Кметство Крета.